این چیزی جز بی تدبیری نیست

این چیزی جز بی تدبیری نیست

صاحب مقصودی به گزارش گیلانستان، الهی که مادر برایت بمیرد؛ یک روزی سر خواستنت دعوا بود و الان سر نخواستنت؛ مظلومیت این روزهای سپیدرود، نه تنها دل فوتبال دوستان و دل گیلانی ها را به درد می آورد بلکه سوز جگرش غیر فوتبالی ها و غیرگیلانی ها را نیز غمناک و بهت زده کرده است.