تشویق ۱۰ میلیون تومانی باشگاه سپیدرود رشت

تشویق ۱۰ میلیون تومانی باشگاه سپیدرود رشت

رئیس کمیته انضباطی فوتبال با اشاره ایه اینکه برخورد هواداران سپیدرود رشت با تیم پیروزی تحسین‌برانگیز بود گفت: در پاسخ به این اقدام شایسته پیشنهاد شد تا حدود ۱۰ میلیون تومان از محل وصول جرائم به کانون هواداران تیم سپیدرود رشت واریز شود.