انجام تمرینات انفرادی ورزشکاران با رعایت پروتکل های بهداشتی / تدوین برنامه های دوران کرونا با هماهنگی اعضای تخصصی هیات

انجام تمرینات انفرادی ورزشکاران با رعایت پروتکل های بهداشتی / تدوین برنامه های دوران کرونا با هماهنگی اعضای تخصصی هیات

دبیر هیات دو و میدانی استان گیلان اظهار داشت ؛ در پی شیوع بیماری کرونا با توجه به نقش ورزش در تقویت سیستم ایمنی و سلامت بدن و نیز ایجاد نشاط اجتماعی این هیات با توجه به دستور العملهای ستاد کرونا و با مبنا قرار دادن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برنامه های […]