چند نکته در خصوص خوابی که از چشمان رمضانپور گرفته شد! + تصاویر

چند نکته در خصوص خوابی که از چشمان رمضانپور گرفته شد! + تصاویر

همزمان با بالاگرفتن پویش #فرزندت_کجاست و مطالبه مردمی از مسئولان تا بگویند فرزندشان در کجا ساکن بوده و مشغول چه کاری است، احمد رمضانپور نرگسی گفت: خوشحالی پایان خدمت این سه برادر از یک طرف و نگرانی آنان همانند اشتغال ۶ میلیون جوان بیکار از طرف دیگر خواب را از چشمانم گرفته است. 

با بازداشت مدیران در استان، سرمایه گذار احساس خطر می کند!

با بازداشت مدیران در استان، سرمایه گذار احساس خطر می کند!

از جناب رمضانپور هم به عنوان یک عضو شورای شهر رشت انتظار می رود به جای انتقاد نسبت به دستگیری برخی مدیران فاسد، در خصوص نحوه به کارگیری فرزندشان در سازمان صنعت و معدن استان که از قضا مدیر پیشین آن هم یکی از همین دستگیرشدگان است، توضیح دهد.