وقتی مسئولان احزاب اصلاح طلب گیلان حتی برای نیروهای بومی طیف سیاسی خود نیز ارزش قائل نیستند!

وقتی مسئولان احزاب اصلاح طلب گیلان حتی برای نیروهای بومی طیف سیاسی خود نیز ارزش قائل نیستند!

مایه تاسف است افرادیکه خود را مسئولان احزاب و تشکلهای اصلاح طلب در استان می خوانند حتی برای نیروهای باتجربه از طیف سیاسی خود نیز ارزش قائل نشده و نتوانسته اند برروی یک گزینه توانمند بومی به نتیجه برسند.

توهین دبیر اصلاح طلبان گیلان به پاکبان منتخب شورای پنجم و اعضای اصولگرا/ هیچ برنامه مدونی از آنان دیده نشد

توهین دبیر اصلاح طلبان گیلان به پاکبان منتخب شورای پنجم و اعضای اصولگرا/ هیچ برنامه مدونی از آنان دیده نشد

با اندک تحلیل سیاسی و اجتماعی میتوان به این نکته پی برد که لیست ۱۱ نفره امید از اقبال خوبی برخوردار بوده و به نسبت انتخابات شوراها در ادوار گذشته، میزان آرای قابل توجهی کسب کرده است.