جوانان انقلابی نه دارای معدن شن و ماسه هستند و نه در دانشگاه می‌خوابند و ماهی ۸ میلیون حقوق می‌گیرند/ نگذارید مدیریت استان به دست نا اهلان بیفتد

جوانان انقلابی نه دارای معدن شن و ماسه هستند و نه در دانشگاه می‌خوابند و ماهی ۸ میلیون حقوق می‌گیرند/ نگذارید مدیریت استان به دست نا اهلان بیفتد

عضو شورای جوانان انقلابی رشت گفت: کسانی که در همین شهر رشت سال ۸۸ مدیریت و رهبری اغتشاشات را بر عهده داشته و مردم و دانشجویان را به شورش در خیابان ها تحریک می کردند اما امروز در پست های کلیدی و حساس استان مشغول به فعالیت هستند.