اصلاح طلبان رشت از کدام کاندیدای اصولگرا در دور دوم انتخابات حمایت خواهند کرد؟!!

اصلاح طلبان رشت از کدام کاندیدای اصولگرا در دور دوم انتخابات حمایت خواهند کرد؟!!

گفته می شود اصلاح طلبان و اعتدالیون رشت قصد دارند از یکی از ۳ کاندیدای اصولگرای راه یافته به دور دوم انتخابات در رشت حمایت کنند. پدیده ای که اگر در رشت عملی شود، شاید بسیاری از معادلات انتخاباتی را بر هم زند.