ارتقای خدمات تامین اجتماعی، پایش مستمر را می طلبد/ بسیاری از مشکلات به دلیل ضعف در نظارت‌هاست/ ضرورت توسعه مراکز خدمات درمانی تامین اجتماعی در شهرستان ها و بخش های مختلف گیلان

ارتقای خدمات تامین اجتماعی، پایش مستمر را می طلبد/ بسیاری از مشکلات به دلیل ضعف در نظارت‌هاست/ ضرورت توسعه مراکز خدمات درمانی تامین اجتماعی در شهرستان ها و بخش های مختلف گیلان

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: ارتقای خدمات تامین اجتماعی مستلزم نظارت جدی و پایش مستمر فعالیت‌های مرتبط با ارباب رجوع است.