یاوه گویی نماینده هتاک رشت بی پاسخ نمی ماند/ از چنین نماینده ای احساس شرمندگی می کنیم/ به احدی اجازه تطهیر سران فتنه را نمی دهیم

یاوه گویی نماینده هتاک رشت بی پاسخ نمی ماند/ از چنین نماینده ای احساس شرمندگی می کنیم/ به احدی اجازه تطهیر سران فتنه را نمی دهیم

آقای جعفرزاده تا کی باید با صدای دشمنان این انقلاب و این کشور همصدا باشید؟ چرا صدای دشمنان این نظام و ولایت را از حنجره خود فریاد می زنید؟ چطور جرات می کنید بر علیه مقدس ترین جایگاه نظام یعنی ولایت فقیه جسارت کنید؟