حسن حبیبی جانشین فرماندهی سپاه گیلان در بسیج اقشار شد

حسن حبیبی جانشین فرماندهی سپاه گیلان در بسیج اقشار شد

بنا به پیشنهاد سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان، با حکم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در امر بسیج، سرهنگ پاسدار حسن حبیبی عنوان‌ جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان در ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه گیلان منصوب شد.