وقتی جوانان ما می توانند موشک های فوق پیشرفته بسازند، آنوقت قادر به تولید خودروی ملی نیستند؟/ با خرید ایرباس مرجوعی و خودرو از فرانسه برای 1 و نیم میلیون جوان اروپایی شغل ایجاد شد!

وقتی جوانان ما می توانند موشک های فوق پیشرفته بسازند، آنوقت قادر به تولید خودروی ملی نیستند؟/ با خرید ایرباس مرجوعی و خودرو از فرانسه برای 1 و نیم میلیون جوان اروپایی شغل ایجاد شد!

جانشین قرارگاه خاتم الاوصیاء سپاه گفت: وقتی جوانان ما می توانند موشک هایی پیشرفته بسازند که حتی بعضی از کشور های دنیا آرزوی داشتن آن را دارند، بعد نمی توانند خودروی ملی تولید کنند؟