محدودیت های تردد شبانه در گیلان پابرجاست

محدودیت های تردد شبانه در گیلان پابرجاست

صفاری از استمرار اجرای محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در گیلان خبر داد و گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با لغو ترددهای بین شهری خودروهای پلاک بومی گیلان ندارد.