سلحشوری سرو قامتان مخلص در جبهه سلامت

سلحشوری سرو قامتان مخلص در جبهه سلامت

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون سرو قامتان بسیجی و سپاهی گیلان دوشادوش کادر بهداشت و درمان در سنگر سلامت ردای سبز به تن کرده و همچنان مجاهدانه و عاشقانه در حال خدمت به مردم هستند.