دستگیری کارمند یکی از بانک‌های آستانه اشرفیه

دستگیری کارمند یکی از بانک‌های آستانه اشرفیه

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه از دستگیری کارمند یکی از بانک‌های این شهرستان که با اسکن و کپی از کارت بانکی مشتریان اقدام به برداشت غیرمجاز بیش از ۲ میلیارد ریال از حساب بانکی آنها کرده بود، خبر داد.