گفتگو با جوانی که ۱۰ سال با میرزاکوچک زندگی کرد/ دریافت لوح افتخار در جشنواره کشوری عمار

گفتگو با جوانی که ۱۰ سال با میرزاکوچک زندگی کرد/ دریافت لوح افتخار در جشنواره کشوری عمار

“سجاد عزیزپور” هنرمند بسیجی گیلانی است که امروز مردم او را بیش از هرکسی با نام میرزاکوچک خان جنگلی می‌شناسند؛جوانی در میدان فرهنگ و هنر به دنبال ترویج باورهایی چون ایستادگی، مجاهدت و خودباوری است.