جشن عاطفه ها با اولویت اقلام آموزشی/بیش از ۱۱هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد گیلان است

جشن عاطفه ها با اولویت اقلام آموزشی/بیش از ۱۱هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد گیلان است

یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان نیازمند کمبود وسایل آموزش از راه دور در زمان شیوع ویروس کروناست از این رو جشن عاطفه های امسال با شعار« ایران همدل_مهر عاطفه ها» با اولویت قرار دادن ملزومات آموزش غیر حضوری در حال برگزاری است.