نمود بی‌کفایتی شورای شهر رشت در ناتوانی برگزاری جلسه استیضاح/رشت توپ بازی شورانشینان شد

نمود بی‌کفایتی شورای شهر رشت در ناتوانی برگزاری جلسه استیضاح/رشت توپ بازی شورانشینان شد

اینکه چرا برخی از اعضای شورا که حامیان پر و پا قرص استیضاح بودند و حالا در جلسات استیضاح شرکت نمی‌کنند موضوع قابل‌تأملی است که به‌غیراز آشفتگی و سرگردانی چیزی برای شهرداری و شهروندان به همراه ندارد و این عجز شورانشینان در برگزاری یک جلسه، نمودی از بی‌کفایتی افرادی دارد که عملکردشان در تاریخ ثبت خواهد شد.