ضرورت آماده سازی ماشین آلات شهرداری برای عملیات زمستانی/ کلیه نیروهای خدمات شهری از ابتدای بارش باران ، پای کار باشند

ضرورت آماده سازی ماشین آلات شهرداری برای عملیات زمستانی/ کلیه نیروهای خدمات شهری از ابتدای بارش باران ، پای کار باشند

علی بهارمست امروز دوشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه ستاد مقابله با بحران و بررسی ماشین آلات، تجهیزات و امکانات شهرداری در شرایط بحران بر ضرورت آماده سازی ماشین آلات برای عملیات زمستانی تاکید کرد.