اروپائیانِ یدک کش آمریکا به درد ما نمی خورند/ تا دولت به پایان نرسیده بیمارستان هزار تختخوابی گیلان، احیای رودخانه های رشت و پسماند سراوان عملیاتی شود

اروپائیانِ یدک کش آمریکا به درد ما نمی خورند/ تا دولت به پایان نرسیده بیمارستان هزار تختخوابی گیلان، احیای رودخانه های رشت و پسماند سراوان عملیاتی شود

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: همچنان که رئیس جمهور در سخنرانی خود در آذربایجان غربی و در گیلان بیان کردند، اروپایی های یدک کش آمریکا و سلطه جو به درد ما نمی خورند.