درخواست از استاندار جهت دریافت حق شهرداری رشت از وزارت کشور

درخواست از استاندار جهت دریافت حق شهرداری رشت از وزارت کشور

در جلسه علنی شورای شهر رشت از عدم پرداخت حق شهرداری رشت در موضوع ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس ماده ۲۳ جرائم راهنمایی و رانندگی انتقاد و به ورود جدی استاندار گیلان به این مهم جهت دریافت مطالبات شهردار رشت تأکید شد.