کسانی که اغتشاش و آشوب کردند باید به سزای اعمال خود برسند

کسانی که اغتشاش و آشوب کردند باید به سزای اعمال خود برسند

عباسی بر بازنشر و تبیین فرمایشات رهبری در حوادث اخیر و سفر رئیس جمهور به نیویورک و دستاوردهای آن تاکید کرد و گفت: اجازه نمی‌دهیم دشمنان به کشور نفود کنند و راه‌های نفود دشمن به ویژه در حوزه فرهنگ و سبک زندگی جوانان را باید ببندیم.

آثار امر به معروف و نهی از منکر در گیلان قابل مشاهده است/ تاکید بر حضور آمران به معروف و ناهیان از منکر در سواحل

آثار امر به معروف و نهی از منکر در گیلان قابل مشاهده است/ تاکید بر حضور آمران به معروف و ناهیان از منکر در سواحل

رئیس شورای فرهنگ عمومی گیلان گفت: ایجاد همگرایی بین مدیران استان تاثیرگذار است ضمن اینکه آثار امر به معروف و نهی از منکر با همکاری تمام دستگاه ها را به طور عملی در گیلان قابل مشاهده می باشد.