این آخرین اخطار بنده است/ ادارات و سازمان ها بساط خود را جایی پهن کنند که بتوانند پاسخگوی مطالبه مردم باشند

این آخرین اخطار بنده است/ ادارات و سازمان ها بساط خود را جایی پهن کنند که بتوانند پاسخگوی مطالبه مردم باشند

استاندار گیلان در جلسه کمیته گردشگری استان گفت: این آخرین اخطار بنده است؛ ادارات و سازمان ها بساط خود را جایی پهن کنند که بتوانند پاسخگوی مطالبه مردم باشند؛ اگر سازمانی در مکانی مالکیت ندارد نمی‌تواند آن را اجاره دهد.