به نیکی یاد کردن از رئیس دولت اصلاحات در برگزاری انتخابات شوراها زمان مجلس ششم توسط عضو شورای رشت!

به نیکی یاد کردن از رئیس دولت اصلاحات در برگزاری انتخابات شوراها زمان مجلس ششم توسط عضو شورای رشت!

عضو شورای شهر رشت گفت: در مجلس ششم و در زمان دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی یک اتفاق خوبی رخ داد که افول مغفول قانون اساسی اجرایی شد و آن‌هم برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.