آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در تضاد است؟

آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در تضاد است؟

باید پرسید بر اساس کدام مبنا، اطلاع‌رسانی درباره اموال مسؤولان را جرم می‌دانند در حالی که امیرالمؤمنین علی(ع)، شفاف و آشکارا میزان اموال خود را پیش و پس از دوره حکومت اعلام کرده و فرمودند: اگر بر اموال من اضافه شد بدانید من از خائنین به شما هستم.