قیمت‌گذاری قبور با مصوبه شورا و تأیید فرمانداری انجام می‌شود

قیمت‌گذاری قبور با مصوبه شورا و تأیید فرمانداری انجام می‌شود

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان شهرداری رشت با اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون قیمت قبور برای بیماران کرونایی در باغ رضوان رشت گفت: قیمت‌گذاری قبور آرامستان شهرداری رشت بر اساس مصوبه شورا و تائید فرمانداری انجام می‌شود.