در انتصابات از افراد دست پاک، چشم پاک و دلداده به کار استفاده شود/ وجود ضعف مدیریتی در بعضی از بخش‌ها

در انتصابات از افراد دست پاک، چشم پاک و دلداده به کار استفاده شود/ وجود ضعف مدیریتی در بعضی از بخش‌ها

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه در عزل و نصب ها دخالت نمی کنم گفت: توصیه می کنم انسان های دست پاک، چشم پاک، دارای فهم مدیریت سیاسی و دلداده به کار برای تصدی ها منصوب شوند.