از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

انتصاب یک جوان متعهد، انقلابی، متخصص، با سابقه ی انجام کارهای فرهنگی و به دور از نگاه های سیاسی در راس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بسیار مفید خواهد بود.

از سابقون انقلاب بهره و از انقلابیونِ جامانده عبرت بگیرید/ لزوم توجه به مبانی اسلام ناب با شور و شعور انقلابی/ به موفقیت شما امیدوارم

از سابقون انقلاب بهره و از انقلابیونِ جامانده عبرت بگیرید/ لزوم توجه به مبانی اسلام ناب با شور و شعور انقلابی/ به موفقیت شما امیدوارم

اینجانب رجاء واثق دارم این جمع و یا هر مجموعه جوان مومن انقلابی اصیل دیگر با بهره گیری از تعالیم معنوی قرآن کریم و پیروی از سبک و سیره ائمه هدی خواهد توانست طعم شیرین اسلام ناب محمدی را در راستای رسیدن به تمدن نوین اسلامی به کام مردم غیور این دیار بنشاند.