عنان کار سیدالشهدا را به دست نااهلان نسپاریم/ اگر مسئولان توان سیاه پوش کردن شهر را ندارند، جوانان انقلابی با جان و دل هستند

عنان کار سیدالشهدا را به دست نااهلان نسپاریم/ اگر مسئولان توان سیاه پوش کردن شهر را ندارند، جوانان انقلابی با جان و دل هستند

این خطیب شهر رشت نوشت: فرصت خدمت به دستگاه سالار شهیدان به هر کس داده نمی‌شود، اگر توان و لیاقت سیاه پوش کردن شهر را ندارید جوانان مومن و انقلابی حاضر بر این امر مهم با جان دل هستند.

از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

انتصاب یک جوان متعهد، انقلابی، متخصص، با سابقه ی انجام کارهای فرهنگی و به دور از نگاه های سیاسی در راس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بسیار مفید خواهد بود.