باید با مفسدان قاطعانه و سریعا برخورد شده و به مردم نیز اعلام گردد/ امیدواریم دولتمردان دیگر در مواجهه با اروپائیان لبخند نزنند/ هرگاه با دشمنان قهر بوده و به مردم عزیزمان لبخند زدیم، پیروز و موفق بودیم

باید با مفسدان قاطعانه و سریعا برخورد شده و به مردم نیز اعلام گردد/ امیدواریم دولتمردان دیگر در مواجهه با اروپائیان لبخند نزنند/ هرگاه با دشمنان قهر بوده و به مردم عزیزمان لبخند زدیم، پیروز و موفق بودیم

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: مگر حقوق 100 میلیون تومانی هم داریم و اگر نداریم به مردم بگویید بعضی از مسئولان ویلاهایی که ساخته اند از کجا آورده اند.