رونمایی از چهره جدید حادث و معامله‌ای که پنهان نماند/ بازندگان اصلی معامله شهردار رشت چه کسانی هستند؟!

رونمایی از چهره جدید حادث و معامله‌ای که پنهان نماند/ بازندگان اصلی معامله شهردار رشت چه کسانی هستند؟!

جریان اصلاحات برای حفظ پرستیژ اجتماعی خود ممکن است لیست مستقلی با تعدادی از اعضای لیست حادث و یا عناصر مرتبط با آن ارائه نماید و شهردار نیز لیست حادث را با ترکیب دیگری وارد میدان رقابت های انتخاباتی کند.

لیست حامیان شهردار رشت برای گمراهی مردم بود/ حادث دیگری در راه است!/ اعضای شورایی که به بازی گرفته شدند!!

لیست حامیان شهردار رشت برای گمراهی مردم بود/ حادث دیگری در راه است!/ اعضای شورایی که به بازی گرفته شدند!!

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: آنهایی که در این لیست به چشم می خورند، به بازی گرفته شده اند و بین اعضای فعلی شورای شهر رشت نیز شک نکنید که بیشتر از 1 الی 2 نفر در این لیست اصلی نخواهند بود

بدعتی که قرار است بر شهر حادث شود!

بدعتی که قرار است بر شهر حادث شود!

خوب می دانیم که در سال های اخیر آنگونه که باید کرامت و عزت همکاران عزیزمان در مجموعه ی شهرداری رشت حفظ نشده و علاوه بر این شاهد آسیب های جدی بوده ایم.