وقتی دختر فلان مسئول عکسهای بی‌حجاب خود را منتشر می‌کند، دیگر چه انتظاری از مسئولان می‌توان داشت/ ستاد امر به معروف تحت تاثیر تلفن‌ها و سفارشات قرار می‌گیرد

وقتی دختر فلان مسئول عکسهای بی‌حجاب خود را منتشر می‌کند، دیگر چه انتظاری از مسئولان می‌توان داشت/ ستاد امر به معروف تحت تاثیر تلفن‌ها و سفارشات قرار می‌گیرد

پدر شهید مدافع حرم گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید با یک برنامه ریزی کارشناسانه که واقعی و کاربردی در جامعه باشد برنامه ها را طراحی کند.