نمایندگان مجلس باید پاکدست بوده و سلامت اخلاقی داشته باشند/ هدیه دادن به نمایندگان ممنوع

نمایندگان مجلس باید پاکدست بوده و سلامت اخلاقی داشته باشند/ هدیه دادن به نمایندگان ممنوع

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:سابقه نداشته است که شورای نگهبان نماینده‌ای را از نمایندگی مجلس‌ عزل کند و قرار هم نیست که در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان،این موضوع مطرح شود.