ورود دادگستری گیلان به وضعیت پیمانکاری قلعه رودخان

ورود دادگستری گیلان به وضعیت پیمانکاری قلعه رودخان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه قلعه رودخان فومن شاهکار پیشینیان بوده، گفت: صیانت از منطقه قلعه رودخان از چند سال گذشته به یکی از پیمانکاران واگذار شده بود که متاسفانه به دلیل تخلفات گسترده، شکایات و اعتراضات مردمی فراوانی در این خصوص گزارش شده است.