استکبار طراحی سنگینی برای مقابله با انقلاب اسلامی کرده است/شهید بابک نوری یک شبه ره صدساله را طی کرد/ عده‌ای هنوز نمی‌فهمند دشمن با چه چیز درگیر است

استکبار طراحی سنگینی برای مقابله با انقلاب اسلامی کرده است/شهید بابک نوری یک شبه ره صدساله را طی کرد/ عده‌ای هنوز نمی‌فهمند دشمن با چه چیز درگیر است

وزیر سابق اطلاعات در رشت با اشاره بر اینکه استکبار از مقاومت شیعه وحشت دارد گفت: امروز استکبار طراحی سنگینی برای مقابله با انقلاب اسلامی کرده است، باید دشمن را به چشم دشمن نگاه کرد و غافل نشد.