رای اکثریت عصمت و مشروعیت نمی آورد/ فردی که لباس روحانیت بر تن کرده، سیره امیرالمومنین(ع) را تحریف میکند

رای اکثریت عصمت و مشروعیت نمی آورد/ فردی که لباس روحانیت بر تن کرده، سیره امیرالمومنین(ع) را تحریف میکند

حجت الاسلام کریمیان گفت: رای اکثریت عصمت و مشروعیت نمی آورد و امروز ما ببینیم فردی که لباس روحانیت را بر تن کرده است سیره امیرالمومنین (ع) را تحریف می کند و می گوید که مقبولیت مردمی مشروعیت می آورد.