حماسه ۸ دی به نسل جوان منتقل شود

حماسه ۸ دی به نسل جوان منتقل شود

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بر آگاهی تمام جامعه نسبت به حماسه بزرگ ۸ دی تأکید کرد و گفت: حماسه بزرگ مردم رشت در ۸ دی سال ۸۸ باید به نسل جدید منتقل شود.