تاریخ حضور رزمندگان گیلانی در اولین روز جنگ تحمیلی

تاریخ حضور رزمندگان گیلانی در اولین روز جنگ تحمیلی

همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و حمله همه جانبه عراق به مرزهای غربی کشور، گیلان اولین گروه رزمندگان خود را برای دفاع از انقلاب راهی جبهه ها کرد. شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه شاهد اولین حضور مردم گیلان در جنگ تحمیلی بود.