مشکل دیدار با رئیس دولت اصلاحات چیست؟/ خاتمی در کمال اخلاق‎مداری به انقلاب خدمت کرده و با نظام هماهنگ است/ به دیدار ایشان خواهم رفت!

مشکل دیدار با رئیس دولت اصلاحات چیست؟/ خاتمی در کمال اخلاق‎مداری به انقلاب خدمت کرده و با نظام هماهنگ است/ به دیدار ایشان خواهم رفت!

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی می‎گوید که اگر فرصتی فراهم شود به دیدار رئیس دولت اصلاحات می‎رود و می‌پرسد: مشکل ایشان که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده، چیست؟

تعاریف و سخنان عجیب الیاس حضرتی درخصوص یکی از سران فتنه/ تا به امروز یک نقطه سیاه در زندگی ایشان ندیدیم!

تعاریف و سخنان عجیب الیاس حضرتی درخصوص یکی از سران فتنه/ تا به امروز یک نقطه سیاه در زندگی ایشان ندیدیم!

درخواست دارم، ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور استنادهای قانونی‌ای که منجر به انجام چنین برخوردی با ایشان می‌شود را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند، چراکه به‌راستی ما اطلاعی از این مسائل نداریم.