تا دی ماه قطار به رشت می‌رسد!

تا دی ماه قطار به رشت می‌رسد!

سخنگوی دولت گفت: تا دی ماه قطار به رشت می رسد اما با توجه به اینکه نگاه ما به این مسیر بین المللی است ریل گذاری در رشت به پایان نخواهد رسید بلکه تا آستارا ادامه خواهد داشت.