ایستادگی در مقابل انقلاب با فروپاشی خانواده ها برای از بین بردن تفکر جهادی

ایستادگی در مقابل انقلاب با فروپاشی خانواده ها برای از بین بردن تفکر جهادی

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان گفت: فروپاشی بنیان خانواده برای از بین بردن تفکر جهادی هدف دیگر دشمن است که در تربیت فرزندان تأثیر بگذارند که در صورت موفقیت دیگر سیرت نیاها و طاهرنیاها پرورش ‌نیابند تا در مقابل آنان قد علم کنند.