سیاه و کثیف به رنگ «سیاه اسطلخ»/ مزارعی که با آب آلوده آبیاری می شود

سیاه و کثیف به رنگ «سیاه اسطلخ»/ مزارعی که با آب آلوده آبیاری می شود

سال‌هاست ضرورت پاکسازی رودخانه های رشت و ایجاد تصفیه خانه های محلی از سوی مسئولان شنیده می شود. مدیرانی که معضل را حل نکرده، صندلی خود را به دیگری می دهند. اما فاجعه وقتی است که آب آلوده رودخانه ها مزارع کشاورزی را آبیاری می کند.