قصد به چالش کشاندن دستگاه‌های اجرایی را نداریم اما به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنیم

قصد به چالش کشاندن دستگاه‌های اجرایی را نداریم اما به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنیم

رئیس‌کل دادگستری گیلان با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی نباید از خسارات وارده سیل به‌راحتی عبور کنند و دادستان باید علل آن را بررسی کند گفت: باید بررسی شود که تخریب‌ها به‌دلیل قصور انسانی رخ داده یا شدت بالای سیل عامل آن بوده است.

با کاندیداهای متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد/ نباید با استفاده از توجیهات، قانون را نادیده گرفت

با کاندیداهای متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد/ نباید با استفاده از توجیهات، قانون را نادیده گرفت

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخابات از اسفندماه سال ۹۴ در استان گیلان فعال شده است، گفت: مراجع قضایی با تخلفات کاندیدای انتخاباتی برخورد می‌کند.