عدم توجه به فاصله طبقاتی در جامعه، انشقاق اجتماعی و سیاسی را به همراه خواهد داشت

عدم توجه به فاصله طبقاتی در جامعه، انشقاق اجتماعی و سیاسی را به همراه خواهد داشت

سید رضا علوی زمیدانی گفت: رسانه های مکتوب, مجازی, شنیداری و دیداری نباید صرفا ابزاری برای صدای مسئولین باشند بلکه فراهم کردن ارتباط دو طرفه بین مسئولین و مردم توسط ابزارهای رسانه ای و شبکه های اجتماعی می تواند رافع بسیاری از دغدغه های مردم باشد.