کشور به سمت مدیریت تحولی حرکت می‌کند

کشور به سمت مدیریت تحولی حرکت می‌کند

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به حرکت کشور به سمت مدیریت تحولی گفت: مدیریت‌ها اگر با خلاقیت محوری و ایده پردازی همراه باشد منتج به توسعه و پیشرفت می‌شود.