عملکرد مالی شهرداری رشت کاملا شفاف است

عملکرد مالی شهرداری رشت کاملا شفاف است

شهردار رشت با بیان اینکه لابی‌ها در انتصابات شهرداری رشت نقشی ندارند گفت: حوزه مالی شهرداری از کل تا جزء شفاف است و هرکسی از شهروندان بخواهد اسناد مالی شهرداری را مشاهده کند در اتاق مالی شهرداری به روی همه باز است.