خوشی چند ساعته یک شب به بستری شدن در بیمارستان نمی‌ارزد/ حمایت از پرستاران ۸۹ روزه

خوشی چند ساعته یک شب به بستری شدن در بیمارستان نمی‌ارزد/ حمایت از پرستاران ۸۹ روزه

یک پرستار گفت: با توجه به فرارسیدن شب خوش یُمن یلدا، عزیزان امسال در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و باید توجه کنیم که خوشی چند ساعته در یک شب به بستری شدن در بیمارستان نمی‌ارزد، دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی‌تر رعایت و از حضور در دورهمی‌های خانوادگی پرهیز کنیم.