انتقاد دلخوش از مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درباره معافیت مالیاتی اقلام خوراکی

انتقاد دلخوش از مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درباره معافیت مالیاتی اقلام خوراکی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره معافیت های مالیاتی در مورد اقلام خوراکی انتقاد کرد و گفت: اگر بنا به اعمال هر معافیتی باشد باید براساس قانون انجام شود. اگر سران قوا قانون را رعایت نکنند تکلیف چه خواهد شد.

قانون «مهریه» مجددا به کارگروه تخصصی ارجاع شد

قانون «مهریه» مجددا به کارگروه تخصصی ارجاع شد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: قانون مهریه در جلسه امروز کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت اما به دلیل وارد دانستن ایرادات به آن مجدد برای رسیدگی و رفع اشکال به کارگروه تخصصی ارجاع شد.