مواد مخدر جرم 48 درصد از زندانیان گیلان است

مواد مخدر جرم 48 درصد از زندانیان گیلان است

مدیرکل زندان‌های گیلان با بیان این که حدود 48 درصد زندانیان گیلانی به دلیل جرائم مواد مخدر در زندان‌ها به سر می‌برند، گفت: مواد مخدر، سرقت و محکومان مالی و غیر عمد دارای بیشترین فراوانی جرم در استان هستند.