کارت اعتباری جایگزین فروش سهام عدالت

کارت اعتباری جایگزین فروش سهام عدالت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به سودزایی سهام عدالت در بلند‌مدت گفت: سهامداران طبق تمهیدات اندیشیده شده می‌توانند به‌جای فروش سهام عدالت خود ۶۰ درصد ارزش سهام را کارت اعتباری دریافت کنند.