خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها با تعمیق روابط جهانی و منطقه‌ای/ هژمونی آمریکایی‌ها شکست خورد

خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها با تعمیق روابط جهانی و منطقه‌ای/ هژمونی آمریکایی‌ها شکست خورد

آقازاده خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها با تعمیق روابط جهانی و منطقه‌ای قدرت‌هایی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: هژمونی آمریکایی‌ها با ظهور پیمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی شکست خورده است.